Wijkteam BL-08 Wijkteam BL-08

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : I. Berenst
    Floralaan 122       Zonnehof 13
    272860       0653354233
    w.vanderwel@pkn.nl       berenst@xs4all.nl
             
Diaken : J.W. Laarman   Contactpersoon : H.Kregel
    Ondermaat 32       j_kregel@online.nl
    267722   Contactpersoon : W.D. Bouma-Bosch
    wimlaarman@hotmail.com       wilnab65@hotmail.com
             
Contactpersoon : L. van der Velde   Contactpersoon : W. Schoemaker
    gerluts@hotmail.com      
wendyschoemaker1988@hotmail.com
terug