Wijkteam BL-08 Wijkteam BL-08

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : I. Berenst
    Floralaan 122       Zonnehof 13
    272860       06-53354233
    w.vanderwel@protestantsekerk.nl       berenst@xs4all.nl
             
Diaken : J.W. Laarman   Contactpersoon : H.Kregel-Kampman
    Ondermaat 32       j_kregel@online.nl
    267722        
    wimlaarman@hotmail.com        
             
Contactpersoon : C. de Haan   Contactpersoon : W.D. Bouma-Bosch
            wilnab65@hotmail.com
           
 
terug