Wijkteam BL-07 Wijkteam BL-07

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. W. Van der Wel   Ouderling : J. Martens
    Floralaan 122       Brinkberg 9
    272860       06-22052812
    w.vanderwel@pkn.nl       johannes.martens49@gmail.com
             
Diaken : H. Harlaar   Contactpersoon : H.G. Kamps
    Kleine Pollen 3       hennybril@gmail.com
    265997        
    hanshh@ziggo.nl        
             
Contactpersoon : I. Bosscher   Contactpersoon : G. ten Hertog
    inabosscher@icloud.com       dinatenhertog@live.nl

 

terug