Wegwijs Wegwijs

De wijkgemeente Centrum Noord omvat de noordelijke helft van het centrum van de stad Hardenberg, de Vogelbuurt tussen Vecht en Oelenveer en het buitengebied Ane en Ane-velde. We hebben ongeveer  (maart 2018) 912 leden op 619 adressen. Een behoorlijk aantal leden kan tot de senioren gerekend worden: 492 zijn er 65 jaar of ouder. Elk jaar wordt deze groep een beetje groter. 

Centrum Noord is weer onderverdeeld in secties. Elke sectie heeft een predikant of kerkelijk werker, een pastoraal bezoeker en een aantal contactpersonen. Die vormen met elkaar een wijkteam.

Voor de secties 7, 8, 9, 10, 11, 15 is mw. J.E. de Lange-van der Lugt als kerkelijk werker aangesteld. Voor 5 en 14 mw. N. Jonkers-Salmons.
Voor de secties 1, 2, 3, 4, 6, en 13 verzorgt ds. A. de Lange het (crisis) pastoraat.
Voor sectie 12 is er ds. P.J.H. Noordmans.
 

 
Nieuwsbrief wijkteams Nieuwsbrief wijkteams
Vanaf 1 september 2015 ontvangen de wijkteams een overzicht met de belangrijkste besluiten uit de vergaderingen van de wijkkerkenraad, de Algemene Kerkenraad, de Classicale Vergadering en het College van Diakenen. Indien nodig aangevuld met berichten uit andere organen. Zo blijft men in de wijkteams goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de kerkelijke organisatie. 
 
Wijkindeling Centrum Noord Wijkindeling Centrum Noord
Elke straat hoort bij een bepaalde wijk (bijv. Centrum Noord). En binnen de wijk is elke straat weer ondergebracht in sectie (bijv. CN-0101). Weet u niet bij welke sectie uw adres hoort, dan kunt u dat hier opzoeken.
lees meer »
 
Wijkteam C1 Wijkteam C1
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-01 Wijkteam CN-01
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-02 Wijkteam CN-02
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-03 Wijkteam CN-03
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-04 Wijkteam CN-04
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-05 Wijkteam CN-05
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-06 Wijkteam CN-06
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-07 Wijkteam CN-07
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-08 Wijkteam CN-08
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-09 Wijkteam CN-09
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-10 Wijkteam CN-10
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-11 Wijkteam CN-11
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-12 Wijkteam CN-12
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-13 Wijkteam CN-13
CN-13 betreft leden die buiten de wijk Centrum Noord wonen. Het gaat om leden die bijv. in de Marslanden wonen, maar graag bij Centrum Noord blijven horen. Zij maakten gebruik van de regeling om te perforeren.
Ook leden die naar een zorginstelling buiten Hardenberg verhuisden worden hiertoe gerekend.
Voor deze leden is geen wijkteam CN-13 met een pastoraal bezoeker en contactpersonen. Wel worden ze bezocht door predikant en kerkelijk werker van Centrum Noord.

Leden die vanuit Centrum Noord naar een zorginstelling binnen Hardenberg verhuisden, bijv. Oostloorn of Clara Feyoena Heem, blijven aan de predikant of kerkelijk werker van Centrum Noord verbonden. Maar voor de kerkelijke administratie horen ze bij de nieuwe wijkgemeente.
Ze krijgen dus bezoek van het wijkteam van Oostloorn (Centrum Zuid) of Clara Feyoena Heem (Heemser Esch).
lees meer »
 
Wijkteam CN-14 Wijkteam CN-14
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »
 
Wijkteam CN-15 Wijkteam CN-15
Hier vindt u naam, adres en contactgegevens van predikant of kerkelijk werker, de pastoraal bezoeker en de contactpersonen die samen het wijkteam van uw sectie vormen.
lees meer »