Wijkgemeente Marslanden

Wijkgemeente Marslanden

De wijkgemeente Marslanden is onderdeel van de Protestantse Gemeente  Hardenberg-Heemse. De wijkgemeente omvat het gebied ten noorden van de N34 (weg Zwolle – Emmen) en ten oosten van de N343 (weg Hardenberg – Slagharen). Anders gezegd: de nieuwbouwwijk Marslanden en Collendoorn.

BELANGRIJK: Het aanspreekpunt voor pastorale ondersteuning van het Pastoraal Team is de pastoraal coördinator. Wanneer men behoefte heeft aan bezoek voor zich zelf of voor iemand in zijn omgeving, dan kan men contact opnemen met de pastoraal coördinator. Deze zal vervolgens de aanvragen verdelen in het pastorale team. De pastoraal coördinator is tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch bereikbaar via: 06 – 20535961. Men mag ook een voicemail inspreken of een email sturen naar: pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl In dat geval wordt men z.s.m. teruggebeld of gemaild. Voor pastoraat bij crisissituaties of overlijden kan men ook contact opnemen met de pastoraal coördinator. Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden ingeschakeld. Deze werkwijze vraagt van de gemeente om zelf actie te ondernemen bij bijzondere gebeurtenissen in hun leven. Bij welke levensgebeurtenissen of levensfasen zou u contact op kunnen nemen met de pastoraal coördinator? bij geboorte bij overlijden/verlies van een dierbare bij huwelijken/jubilea bij huwelijksproblemen/scheiding bij werkloosheid bij zorgen rondom schulden bij ziekte en/of ziekenhuisopname bij eenzaamheid bij verhuizen bij andere levensgebeurtenissen waarvan u denkt dat u pastorale ondersteuning kunt gebruiken. 

ELKE ZONDAG IS ER KERKDIENST IN DE MATRIX. AANVANG 9.30 UUR

terug