Wijkdiensten Wijkdiensten
Datum tijd evt. bijzonderheid voorganger
12 januari 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
26 januari 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
9 februari 10.00 uur i.s.m. onderbouw Elzenhof ds. Wim van der Wel
23 februari 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
9 maart 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
23 maart 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
13 april 10.00 uur Palm Pasen ds. Wim van der Wel
20 april 10.00 uur Pasen ds. Wim van der Wel
11 mei 10.00 uur moederdag ds. Wim van der Wel
25 mei 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
8 juni 10.00 uur   ds. Wim van der Wel
22 juni 10.00 uur openluchtdienst ds. Wim van der Wel

De Baalderdienst is voor velen in de wijk een heel plezierige en laagdrempelige manier om samen kerk te zijn: gezinnen met kinderen komen er graag, maar ook ouderen! Ieder is er hartelijk welkom! De sporthal brengt een heel eigen en laagdrempelige sfeer met zich mee. Neem gerust je vrienden of buren een keer mee! Er is oppas voor de allerkleinsten en na afloop van de diensten drinken we altijd gezellig koffie/thee/limonade met elkaar.


De andere zondagen in de maand kerken we in het centrum van Hardenberg, in de Höftekerk of Stephanuskerk, twee prachtige kerkgebouwen! De diensten daar beginnen om 9.00 uur en om 10.30 uur. Alle zondagen zijn er in het centrum ook avonddiensten. Aanvang 19.00 uur! We organiseren deze diensten samen met andere wijkgemeenten uit Hardenberg: centrum Noord/Zuid en Baalderveld.

 

terug