Werkgroep Wijkkas en Verjaardagsfonds Werkgroep Wijkkas en Verjaardagsfonds

Een goede en al oude gewoonte is dat de contactpersonen u rond uw verjaardag de gelukwensen namens de kerkelijke gemeenschap overbrengen. En nogal eens krijgt hij of zij dan een gift mee voor het 'verjaardagsfonds', of de 'wijkkas' zoals die tegenwoordig heet. Van de opbrengst worden activiteiten betaald die niet uit de algemene middelen van onze gemeente vergoed worden. Zo ging er wel eens geld naar een avond in het Uilenest, een gezellige avond voor de vrijwilligers, de startzondag, bijzondere wenskaarten. De kosten voor deze website komen voor rekening van de wijkkas. En voor het seizoen 2011-2012 zal de ondersteuning bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan voor een deel uit de wijkkas gefinancierd worden.

Uiteraard wordt deze 'wijkkas' zorgvuldig beheerd, in de eerste plaats door de ouderling kerkrentmeester. Vervolgens het moderamen van de wijkkerkenraad, dat voor alle belangrijke uitgaven de kerkenraad informeert en om goedkeuring vraagt.

Dhr. E.J. vd Poll 't Holt 1

ouderling kerkrentmeester

Ds. A. de Lange

Edelinckstraat 102

moderamen 

Mw. M. Cuperus

t Holt 1

moderamen

Dhr. J. Feenstra

Vechtvoorde 2 helpt o.a. bij kerkbalans
Dhr. R. Mulder Kruserbrink 4

inleveradres voor giften 

telt opbrengst collecten

     

We willen ook naar u toe transparant zijn. Een overzicht van inkomsten en uitgaven kunt u verkrijgen via klik hier

terug