Werkgroep PR en Internet Werkgroep PR en Internet

Het is van belang dat we als gemeente goed op de hoogte zijn van wat er in onze kerk wordt georganiseerd. En om mee te kunnen leven met elkaar moet je wel weten wie er ziek zijn, of jarig enz. De werkgroep P.R. en Internet verzorgt de publiciteit in onze wijkgemeente. Met name de website biedt de mogelijkheid om allerlei nieuws actueel beschikbaar te stellen aan de gemeenteleden. 

Het werkplan voor deze werkgroep is te krijgen via klik hier

De leden van de werkgroep zijn:

Dhr. A. Barelds

Wulpstraat 3

Mw. M. Cuperus

't Holt 1

ds. A. de Lange

Edelinckstraat 102

Dhr. Th. Stad

Zwaluwstraat 4

 

terug