Werkgroep Meanderdienst Werkgroep Meanderdienst

In de Meander (Burg. Bramerstraat) is vanaf 26 juni 2011 elke zondagmorgen gelegenheid om een kerkdienst te volgen die elders gehouden wordt. Via internet komt de dienst vanuit Oostloorn in beeld en geluid naar de ruimte voor dagrecreatie in de Meander toe. Door allerlei giften is er inmiddels een mooie bijbel gekomen, 4 kanselkleden, een paaskaars en een collectemandje. Als bezoekers van deze dienst hebben we in de eerste plaats de bewoners van de zorgwoningen in de Overlaat, de Meander, de Beek en de Blekke op het oog. Voor hen is het bezoeken van de kerkgebouwen in de stad vaak niet goed meer mogelijk. De ruimte voor de dagrecreatie is dichterbij, de dienst duurt iets korter en wie wil kan de zaal verlaten zonder dat het heel storend is. Een grote groep vrijwilligers van onze Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zet zich eendrachtig in om dit mogelijk te maken. Er moet heel wat gebeuren: de zaal openen, de tafels en stoelen in de gewenste vorm neerzetten, koffie zetten en schenken, indien nodig enkele bewoners helpen naar de zaal te komen, de apparatuur bedienen, na afloop de zaal weer opruimen en afsluiten, de bewoners terug brengen. enz.

De vrijwilligers zijn ingedeeld in 5 groepen van 4 tot 5 personen. Zodoende is elk groepje ongeveer 10 x per jaar aan de beurt. De vrijwilligers werken onder verantwoordelijkheid van mw. Meini Veenstra, die als geestelijk verzorger verbonden is aan Clara Feyoena Heem.
Vanuit de PGHH zijn actief:
mw. W. Enting, Handelsstraat 36, 
mw. A. Holverda, Blauwververstraat 8
mw. D. Lenters, Ervenweg 60
mw. D. Smit, Burg. Bramerstraat 67
mw. J. Gercama, Fluitekruuid 36
dhr en mw. Verbeek, van Wevelinckhovenplein 54
mw. G. Binnenmars, Vechtvoorde 7

De instructie voor deze werkgroep vindt u hier .

Er is een stuurgroep "Dienst in de Meander" die de verschillende werkgroepen aanstuurt: 
mw. M. Veenstra via Clara Feyoena Heem 27.70.00 geestelijk verzorger Saxenburggroep/ Clara Feyoena Heem
dhr. E. Odink Hessenweg 67; 26.43.02 GKV
ds. J.Th. Jonkman Vechtvoorde 120;  27.30.07 GKV
mw. J.E. de Lange-vd Lugt Edelinckstraat 102;  26.66.53 kerkelijk werker voor de wijk Centrum Noord van de PGHH

terug