Werkgroep Diensten Werkgroep Diensten

Een kerkdienst is meer dan een preek met wat versjes erbij. Als het goed is vormen gebeden, lezingen, muziek en zang een samenhangend geheel dat zorgvuldig bij elkaar is gezocht bij de betreffende zon- of feestdag.

Een kerkdienst is ook al niet een voorstelling of one-man-show van de voorganger. En de gemeente komt er niet als publiek om te kijken of te luisteren naar wat de voorganger er nu weer van zal maken. Dat is veel te passief en consumptief gedacht. Het gaat tijdens de dienst niet om amusement maar "om de werkelijkheid die zich afspeelt, die zich ontwikkelt tijdens de eredienst: wij belijden schuld, wij ontvangen vergeving, wij horen het levende Woord van de Heer, wij klampen Hem aan omwille van onze naasten, wij delen het brood, wij zingen Zijn lof."*

We doen dat dus samen: voorganger en gemeente. Dit 'samen' komt sterker naar voren als ook anderen in de dienst aan het woord zijn: iemand die aan het begin iedereen welkom heet, een diaken die het doel van de collecten onder de aandacht brengt, een lezer die de schriftlezingen verzorgt, en niet te vergeten een organist en andere muzikanten die het zingen begeleiden. De diaken voor liturgie-eredienst heeft een bijzondere taak in deze dingen: hij/zij zoekt o.a. iemand die de schriftlezingen verzorgt. Dat is: 

naam adres tel  
mw. M. Kollen Singelberg 38 266180  

 

* citaat uit G. Warnink, Liturgie in losse woorden. Blz 108v.

terug