Commissie voor verdieping in zingevings- en levensvragen Commissie voor verdieping in zingevings- en levensvragen


Voorzitter:           
Bart Jonkers     
De Kolk 6                     
7773 BA Hardenberg 
06 13668954   
b.jonkers@planet.nl  

Secretaris:     
André van Beveren
Blanckvoortallee 16
7773 AT Hardenberg
0523 272725
beveren0@xs4all.nl

Penningmeester: 
Mirjam Wanders                       
Floralaan 87 
7772 MX Hardenberg
0523 235964   
mirjamwanders11@gmail.com 

Commissielid: 
ds. Wim v/d Wel 
Floralaan 122    
7772 MZ Hardenberg 
0523 272860 
w.vanderwel@pkn.nl

Commissielid:     
Ineke Monshouwer                     
Dorfstrasse 23
49847 Wielen (D)
0031 6 11401220     
fam.monshouwer@gmail.com 

Commissielid: 
Marco Mulder
mulder.kieft@gmail.com        
                                                                   
                                                                       
                                                            

 

terug