Voorlichtingsavond: Angsten, dwanggedachten en dwanghandelingen Voorlichtingsavond: Angsten, dwanggedachten en dwanghandelingen

Integro, een christelijke praktijk voor psychologische hulp, organiseert een voorlichtingsavond over het thema: angsten, dwanggedachten en dwanghandelingen. De voorlichting zal gaan over wat angsten en dwang zijn, hoe dwang of angst ontstaat, hoe kunnen familieleden/vrienden/kennissen ermee omgaan? Is er kans op genezing? Welke therapiemogelijkheden zijn er? Wat heeft de bijbel te zeggen over angsten en dwang? In de pauze zal er ruimte zijn om (anoniem) op papier, vragen te stellen, waarop nader ingegaan zal worden na de pauze.

Een ieder is van harte welkom. De toegang is gratis.
Zowel mensen die lijden onder een dwangstoornis, als mensen die iemand in hun omgeving hebben die daaraan lijdt, alsook hulpverleners, predikanten, kerkenraadsleden, pastoraal werkers. Of gewoon belangstellenden.

Wanneer: dinsdag avond 21 mei 2013.
Waar: “De Schakel” Lage Doelen 3-A Hardenberg
Hoe laat: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Voor meer informatie: www.ChristelijkeTherapie.nl

Al met al een interessante avond voor iedereen die geïnteresseerd is in thema's rondom psychologie,
psychotherapeutisch werk, pastoraat en voor mensen die graag een stap willen zetten in het omgaan
met dwangklachten of iemand in hun omgeving daarmee wil helpen.

Bruchterweg 102
7772BJ Hardenberg
Tel.: 0523-270505
E-mail: info@christelijketherapie.nl

terug