Typen en Vermenigvuldigen Heemse Typen en Vermenigvuldigen Heemse

Heemser Esch + Marslanden:

Het type- en stencilwerk voor woensdagavond 18.00 uurinleveren bij mw. F.G. Odink-Immink, Lindenlaan 36. E-mail: f.g.odink@planet.nl

Het drukwerk kunt u eventueel ook brengen naar koster Meerveld in de Esch.
                          

Heemse-West

vermenigvuldigen wordt verzorgd door ddhr. P. van Weerden, Rembrandtlaan 5, 7771 XD  Hardenberg, tel. 260355. E-mail: pvanweerden@ziggo.nl

terug