Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West
Deze sectie bevat de leden die hun voorkeur hebben aangegeven voor wijkgemeente Heemse West (zij wonen buiten de grenzen van de wijkgemeente).
 
 
Predikant:   
vacant
 
Ouderling:   
vacant

Vervangende ouderling:
vacant
                                                
Bezoekmedewerker (A):
mw. T.M. Breukelman-Breedveld
Admiraal Helfrichstraat 39
7772 BV Hardenberg
0523-262204
theabreukelman@hetnet.nl

Bezoekmedewerker (B):
mw. T. Warmer
Capellastraat 13
7771 XL Hardenberg
0523-261087
thabitha.arn@gmail.com 
 
Diaken:   
mw. T. van Faassen-Hamhuis
Frans Halsstraat 28
7771 WT Hardenberg
0523-263081
gerritjan.truus@hotmail.coml
                       
Contactpersoon (A):   
dhr. J. Bennink
Burg. Schuitestraat 124
7772 BT Hardenberg

Indeling:   
(A) Hardenberg-centrum en het gebied tussen de Vecht en het Oelenveer.
(B) Rond om Hardenberg-centrum en Heemse-West
terug