Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West
Deze sectie bevat de leden die hun voorkeur hebben aangegeven voor wijkgemeente Heemse West (zij wonen buiten de grenzen van de wijkgemeente).
 
 
Predikant:                              ds. L. van Rikxoort
                                              Brandweg 14
                                              7771 DB  Hardenberg
                                              0523-857189
                                              
 
Ouderling:                              vacant
                                                
Bezoekmedewerker:             mw. T.M. Breukelman-Breedveld
(A)                                         Admiraal Helfrichstraat 39
                                              7772 BV Hardenberg
                                              0523-262204
                                              

Bezoekmedewerker:             mw. T. Warmer
(B)                                         Capellastraat 13
                                              7771 XL Hardenberg
                                              0523-261087
                                               
 
Diaken:                                  mw. T. van Faassen-Hamhuis
                                              Frans Halsstraat 28
                                              7771 WT Hardenberg
                                              0523-263081
                                              l
                       
Contactpersoon (A):              dhr. J. Bennink
                                              Burg. Schuitestraat 124
                                              7772 BT Hardenberg

Indeling:                                
                                             (A) Hardenberg-centrum en het gebied
                                                   tussen de Vecht en het Oelenveer.

                                             (B) Rond om Hardenberg-centrum en
                                                    Heemse-West
terug