Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West

Sectie 9: Voorkeurslidmaatschap Heemse West
 
Deze sectie bevat de leden die hun voorkeur hebben aangegeven voor wijkgemeente Heemse West (zij wonen buiten de grenzen van de wijkgemeente).
 
 
Predikant:                               ds. L. van Rikxoort
                                               Brandweg 14
                                               7771 DB  Hardenberg
                                               0523-857189
                                              
 
Ouderling:                               dhr. G.J. Otten
                                               Rheezerweg 61
                                               7771 WJ Hardenberg
                                               0523-262938
                                              
 
Bezoekmedewerker:               mw. T.M. Breukelman-Breedveld
                                               Admiraal Helfrichstraat 39
                                               7772 BV Hardenberg
                                               0523-262204
                                              
 
Diaken:                                   dhr. H. Odink
                                               Rheezerweg 16
                                               7771 WJ Hardenberg
                                               0523-263353
                                               
                       
Contactpersoon (A):               dhr. J. Bennink
                                               Burg. Schuitestraat 124
                                              
 
 
Indeling:                                
 
Bezoekmedewerker:   Hardenberg-centrum en het gebied
                                     tussen de Vecht en het Oelenveer.

terug