Sectie 8: Heemserbos Sectie 8: Heemserbos
Deze sectie omvat Boslaan, Berkenlaan, Elzenlaan, Lindenlaan, Eikenlaan, Lijsterbeslaan.
 
Predikant:                               ds. L. van Rikxoort
                                               Brandweg 14
                                               7771 DB  Hardenberg
                                               0523-857189
                                              
 
Ouderling:                               mw. H. Otten-Hekman
                                               Rheezerweg 61
                                               7771 WJ Hardenberg
                                               0523-262938
                                              
 
Diaken:                                  mw. T. van Faassen-Hamhuis
                                               Frans Halsstraat 28
                                               7771 WT Hardenberg
                                               0523-263081
                                              
 
Contactpersoon (A):                mw. T. Koopman-Scholing
                                               Eikenlaan 8
                                               7771 DX Hardenberg
                                               0523-262724
                                  
Contactpersoon (B):               mw. R. Bouwhuis-Pullen
                                               Esweg 34/1
                                               7771 CR Hardenberg
                                               0523- 613022
                                              
 
Indeling:                                 (A) Boslaan
                                               (A) Eikenlaan
                                               (A) Lindenlaan
                                               (A) Lijsterbeslaan)
                                               (A) Elzenlaan
                                               (B) Berkenlaan
 
 
terug