Sectie 1: Rheeze en Diffelen Sectie 1: Rheeze en Diffelen
Deze sectie omvat Rheeze en Diffelen.
 
Predikant: 
Vacant
 
Ouderling:
dhr. P. Pot
Berkenlaaan 48
7771 DE Hardenberg        
 06-81 44 96 02
 PRPOT1968@kpnmail.nl
 
Diaken:  
mw. T. van Faassen-Hamhuis
Frans Halstraat 28
7771 WT Hardenberg
0523-263081
gerritjan.truus@hotmail.com 
 
Contactpersoon Rheeze: 
mw. H. Platjes-Veurink
Ringweg 4
7794 RD Rheeze
0523-264706
 
Contactpersoon Diffelen:  
 mw. D. Pullen
 Rheezerweg 113
 7795 DB Diffelen
 0523-251222
 d.pullen@kpnmail.nl
 
 
terug