Samen met het hele Dorp (beleidsplan) Samen met het hele Dorp (beleidsplan)
Voor het seizoen 2019-2020 zal voor de werkvelden diaconie, jeugdwerk een plan worden gemaakt.
De jaren daarop komen pastoraat, evangelisatie, communicatie en missionaire activiteiten aan de orde (2020-2021) en gemeenteopbouw, oecumenische contacten, financiën en beheer (2021-2022). Het beleidsplan is dus voortdurend in ontwikkeling. En wordt in het voorjaar telkens met de gemeente besproken.

U kunt de laatste versie van het beleidsplan altijd downloaden via beleidsplan Radewijk
terug