Samen Delen Kerstpakkettenactie 2020-2021 Samen Delen Kerstpakkettenactie 2020-2021
Vanwege de beperkende maatregelen van de afgelopen periode is o.a. de levering van (gesponsorde) producten in het gedrang gekomen. Ook vervalt de gebruikelijke inzameling van producten. Daarom is besloten om de actie met een maand uit te stellen. In januari gaat de werkgroep zelf de pakketten inkopen en samenstellen. Het benodigde geld daarvoor zal uit de reserves gehaald worden, maar natuurlijk is uw bijdrage hiervoor ook van harte welkom.
Uw gift kunt u overmaken op rekening NL 21 RABO 0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse. Bedankt alvast.
De pakketten zullen eind januari uitgedeeld worden aan mensen met een klein inkomen die een extraatje heel goed kunnen gebruiken. We doen daarom ook een beroep op u om mensen die daarvoor in aanmerking komen op te geven bij de werkgroep.  We gaan ervan uit dat degene die adressen doorgeeft ook zorgt voor de bezorging van de pakketten. 
Opgave van namen en adressen kan, tot en met 20 december 2020, via mail aan werkgroepsamendelen@gmail.com   U ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van uitgifte van de pakketten.
Mogen we op uw medewerking én bijdrage rekenen? Bedankt, ‘Werkgroep Samen Delen’
 
terug