Resultaten enquête Resultaten enquête

Afgelopen najaar is er een enquête gehouden onder de wijkgenoten in Baalder.
Uit deze enquête is veel nuttige informatie gekomen.
Er zijn -na verwerking van de enquêtes- twee documenten opgesteld;

Het onderzoeksrapport: bevat de cijfers en grafieken die de enquêtes gegenereerd hebben, en de conclusies die hieruit getrokken konden worden.
Een conclusie: “Klaar voor de toekomst”. Hierin wordt besproken welke acties ondernomen zullen worden.

 

Wilt u weten hoe het er in de wijk voor staat, en wilt u weten wat u in de toekomst van de gemeente kunt verwachten? Lees dan gerust de documenten door.

>>Bekijk het onderzoeksrapport<<
>>Bekijk “Klaar voor de toekomst”<<

(linkjes openen in nieuw tabblad of nieuw vester)

terug