Platform van Kerken Platform van Kerken
Het is gewenst dat onze wijkgemeente ook vertegenwoordigd is in het "Platform van Kerken", het samenwerkingsverband van diverse kerken in de stad Hardenberg-Heemse dat in de loop van 2016 zal opgericht worden. Het platform vergadert 2x per jaar.
We mogen twee vertegenwoordigers leveren. Dat zijn
naam adres tel
mw. Roelie Cazemier-Smit Lottermanweg 1 27.24.00
ds. Bert de Lange Edelinckstraat 102 26.66.53
terug