Pastoraal Bezoek(st)er Pastoraal Bezoek(st)er

Onder pastoraal bezoeker verstaan we leden uit onze kerk met een bijzondere taak: ze bezoeken als "gewone" wijkouderlingen een aantal mensen. Maar het bijzondere is dat ze geen lid van de kerkenraad zijn. Ze hoeven dus niet de maandelijkse vergaderingen bij te wonen. 
Een overeenkomst met ouderlingen is, dat de pastorale bezoekers 1) bevestigd worden in een kerkdienst 2) een geheimhoudingsplicht hebben.

Een pastorale bezoeker heeft een sectie met ongeveer 50 adressen.

De pastorale bezoekers vormen het pastoraal team, dat 2 keer per jaar bij elkaar komt om toegerust te worden voor hun werk.

terug