Nieuwsbrief Centrum maart 2020 Nieuwsbrief Centrum maart 2020
NIEUWSBRIEF - Centrum
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse

Lieve mensen,

in deze uitzonderlijke tijd, zoals we die nog niet eerder meegemaakt hebben, willen wij via deze nieuwsbrief iets van ons laten horen.
Wij hopen dat het naar omstandigheden goed met  u gaat.
Maar wij kunnen ons ook voorstellen dat het voor u moeilijk en stil is nu we letterlijk afstand moeten houden van elkaar.
Voor de bewoners van onze verzorgingshuizen, maar ook voor andere kwetsbare mensen, is het allemaal extra onaangenaam.

Daarom hopen en bidden wij dat de corona-crisis snel weer voorbij zal gaan. Maar we begrijpen ook dat we nu moeten volhouden, want we zijn er nog niet.

Ook onze geliefde en vertrouwde kerkdiensten op zondag en straks met Pasen kunnen niet gehouden worden op de manier die we gewend zijn.
Ineens beseffen we hoe vanzelfsprekendheden helemaal niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn.
Dat is een onaangename ervaring. Ook alle ontmoetingen bij de koffie of andere samenkomsten, vergaderingen, kringen enzovoort zijn nu niet mogelijk.

Maar we zullen samen deze moeilijke tijd doorkomen!
Intussen gaan we zeker niet bij de pakken neer zitten.

Wij sporen u van harte aan om contact met elkaar te blijven zoeken via bijvoorbeeld de telefoon, ook als u naar uw eigen mening eigenlijk niks bijzonders te vragen of te vertellen hebt.

Ook mag u uw predikant, kerkelijk werker, ouderling of contactpersoon bellen – als u simpelweg even onze stem wilt horen of een praatje wilt maken.
Wat in andere tijden misschien overbodig lijkt vinden we nu normaal. Dus pak die telefoon als u er even behoefte aan hebt!

Wij hebben zelfs een speciale LUISTERLIJN in het leven geroepen! Een aantal van onze eigen mensen zit klaar om naar u te luisteren. Iedereen mag bellen voor een klein gesprekje, een vraag of gewoon even contact. De lijn is elke dag open, van 08.30 – 21.30 uur. Tel. 0523-522111. Gewoon doen!

De kerkdiensten op zondag gaan overigens wel door, maar in andere vorm en op een wat ander tijdstip: 10.45 uur. Via internet zijn de diensten te beluisteren en te bekijken. Op Goede Vrijdag en andere avonddiensten om 19.30 uur.
U kunt ons op verschillende manieren vinden:
  • Als u kerktelefon hebt dan gaat het p de gebruikelijke manier (Höftekerk).
  • Hebt u internet en een iPad/tablet óf cmputer dan zoekt u
kerkomroep.nl , vervolgens vult u Hardenberg in of u vult direct in: Höftekerk. Nu moet het lukken.
  • Het kan ng mooier! Namelijk met beeld. Wilt u dit? Dan zoekt u naar Yutube. Als u dit hebt dan vult u in het zekvenster in: pkn baalder.  U kmt nu op het youtube kanaal van Baalder. Daar vindt u de kerkdienst die live gestreamd wordt/uitgezonden. Klikt u op het ronde embleem van de PKN dan ziet u het.
  • Lukt het met de internet verbinding f kerkomroep niet direct dan is de lijn waarschijnlijk over belast; probeer het gewoon opnieuw.

Informatie is soms snel verouderd, helemaal in deze vreemde tijd. Laatste berichten vindt u altijd op de website van onze gemeente. Het adres is  www.pknhardenbergheemse.nl

Persoonlijk kan ik zeggen dat je in deze tijd ook zoekt naar nieuwe manieren om contact te kunnen onderhouden met elkaar.
Met het oog daarop ben ik een nieuw YouTube kanaal gestart waarop ik af en toe iets plaats. U vindt het kanaal onder de naam PKN Hardenberg Centrum. Probeer het maar eens. Het is heel eenvoudig.

Tenslotte vindt u bij deze nieuwsbrief het Paasnummer van de Elisabethbode.
Wij hopen dat u hier enkele goede momenten aan zult beleven.

O Vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!             (Lied 637)
 
 
Luisterlijn: 0523-522111
Youtube:  PKN Hardenberg Centrum;  kerkdiensten live: pkn baalder
Website: www.pknhardenbergheemse.nl
Noaberschap: 06-13515474 (voor praktische hulp)

Een hartelijke groet namens de kerkenraad en de collega’s,
Ds. Pieter Noordmans – 0523-261507 / pjhnoordmans@gmail.com
 
terug