26-3 2020 Nieuws van de Algemene Kerkenraad 26-3 2020 Nieuws van de Algemene Kerkenraad
Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Zoals nu bekend zullen de maatregelen, genomen door de overheid inzake de bestrijding van het Corona virus voort duren tot 1 juni. De komende twee maanden zullen we daarom moeten blijven werken met een aangepast programma. Voor de Paas cyclus en de diensten daarna hebben we daarom de volgende uitzendingen op de agenda staan:
29 maart              10.45                    ds. H. Dorgelo
5 april                  10.45                    ds. P. Langbroek                              Palmzondag
Paascyclus:        
9 april                   19:30                    ds. W. van der Wel                         Witte donderdag
10 april                 19:30                    ds. P.J.H. Noordmans                     Goede vrijdag
11 april                 19:30                    ds. P. Langbroek                              Stille zaterdag
12 april                 10.45                    ds. Y. van Benthem                         Pasen
19 april                 10.45                    ds. W. van der Wel                         Beloken Pasen
26 april                10.45                    ds. P.J.H. Noordmans

- Zondag 29 maart kunt u weer een dienst bijwonen via Youtube. Bij het invullen van onderstaande link komt u “tot aan de voordeur” van de uitzending. Om in de uitzending zelf te komen moet u dan nog op de juiste afbeelding klikken
www.youtube.com
De dienst begint om 10.45 uur. De video werkgroep zal een aantal minuten voor die tijd al starten met de uitzending, zodat u in staat bent het juiste kanaal te vinden.
- Mocht u om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben ( omdat u bijv. door verkoudheid, verhoging de deur niet uit mag)  dan kunt u een beroep doen op de groep Noaberschap van uw wijk. Hieronder vindt u alle telefoonnummers van die groepen.
Baalder:         06-1840 8032                                        Centrum:       06-13515474.
Baalderveld: 06 16634227                                          Marslanden: 06 82 78 88 33.
Heemse:        06-81688084                                         via de Esch  0523- 262216

De Luisterlijn (0523-522111) is een initiatief van PKN Centrum, maar staat open voor iedereen, kerkelijk of niet, in heel Hardenberg-Heemse-Radewijk. De luisterlijn wil laagdrempelig iedereen die daar in de huidige crisis behoefte aan heeft een luisterend oor bieden.
terug