22-5 Nieuws van de Algemene Kerkenraad 22-5 Nieuws van de Algemene Kerkenraad
Nieuws van de Algemene Kerkenraad week 22

- We hebben vrijdag 15 mei j.l. in het crisisteam het protocol “Kerkdiensten en andere bijeenkomsten” uitgebreid besproken. ( Voor belangstellenden, zie site PKN) De richtlijnen die hierin staan vermeld zijn leidend voor de komende zomer. Tot 1 juli houden we vast aan online diensten. Eind juni neemt de AK een beslissing voor de maanden juli en augustus. Vanaf dan wordt uitzenden vanuit Radewijk immers ook mogelijk. Voor elke locatie zullen de wijkkerkenraden de komende weken een gebruiksplan moeten opstellen. In dit plan wordt dan beschreven hoe de maatregelen in praktische zin zijn uitgewerkt, zoals looprichtingen, hygiëne maatregelen etc. De 1 ½ mtr. maatregel lijkt bijv. voor de Höftekerk tot gevolg te hebben dat er niet meer dan 49 zitplaatsen beschikbaar zijn. Om deel te kunnen nemen aan een dienst moet er dan een plek worden gereserveerd. Twee kerkdiensten achter elkaar in één zaal is niet toegestaan. Dit maakt dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met de Gereformeerde Kerk Hardenberg, als mede gebruiker van de Höftekerk. 
We zijn genoodzaakt om het vergaderen door de wijken in de Esch uit te stellen tot 1 juni. Vanaf dan is het mogelijk, maar alleen als het echt niet anders kan. Andere groepen moeten helaas nog even geduld hebben. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. We hopen echter vanaf 1 september onder bepaalde voorwaarden weer te kunnen vieren vanaf verschillende plekken. Zodra er weer ontwikkelingen zijn, kunt u dat in deze nieuwsbrief lezen..

We hebben de volgende uitzendingen van kerkdiensten op de agenda staan:
24 mei         10.45         ds. W. van der Wel 
31 mei         10.45         ds. P.J.H. Noordmans         Pinksteren
  7 juni         10.45         ds Dorgelo.
14 juni         10.45         ds Langbroek.

- Kerkdiensten: Komende zondagen zijn er weer vieringen vanuit de Höftekerk. U kunt deze vieringen bijwonen via Kerkomroep en het Youtube kanaal van Baalder. De Höftekerk blijft nog steeds gesloten voor de kerkgangers! De kerkzaal is alleen toegankelijk voor de predikant en de videoploeg. U kunt voor het volgen van de diensten één van deze links gebruiken: 
PKN Baalder: https://www.youtube.com/channel/UCkSgYrJka704ddEsm9QQujg .
PKN Marslanden: live.pknmarslanden.nl ( let op: zonder www. ervoor!! )
PKN Centrum https://www.youtube.com/results?search_query=pkn+hardenberg+centrum 
Collecte informatie:
1e collecte Diaconie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen; 2e collecte: kerk; 3e collecte: onderhoudsfonds.
U kunt uw collectebijdragen voor alle drie collectedoelen overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63 645 t.n.v. de Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. collecte zondag 24 mei 2020 + het collectedoel of doelen.
Maak vooral ook gebruik van de Scipio app. Zie Kerkklank mei 2020, pag. 8 en 9.

- Musica de Gloria: Op het Youtube kanaal PKNBaalder  is zondagavond  vanaf 19.00 uur een nieuwe aflevering van “Musica de Gloria” te horen en te zien. Het is een opname uit 2015 uit de Stephanuskerk. 

- Diaconie: De Diaconie laat weten dat er altijd, en zeker nu, een beroep op haar kan worden gedaan voor welke (hulp)vragen, opmerkingen, suggesties etc. dan ook. U kunt daarvoor mailen naar: lzandman1949@kpnmail.nl (scriba College van Diakenen). Via dit mailadres kunt u bijvoorbeeld ook hulp vragen voor het kunnen gebruiken van:
        - Kerkomroep; 
        - You Tube PKN Baalder: zondagse kerkdiensten eigen gemeente.
        -  Scipio-app. 

Wij helpen u graag !
- Hulp en ondersteuning:
- Noaberschappen: Mocht u om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben ( omdat u bijv. door verkoudheid, verhoging de deur niet uit mag)  dan kunt u een beroep doen op de groep Noaberschap van uw wijk. Hieronder vindt u alle telefoonnummers van die groepen.
Baalder:         06-1840 8032             Centrum:       06-13515474.
Baalderveld: 06 16634227             Marslanden: 06 82 78 88 33.
Heemse:        06-81688084             via de Esch    0523- 262216 

- De Luisterlijn (0523-522111) is een initiatief van PKN Centrum, maar staat open voor iedereen, kerkelijk of niet, in heel Hardenberg-Heemse-Radewijk. De luisterlijn wil laagdrempelig iedereen die daar in de huidige crisis behoefte aan heeft een luisterend oor bieden.

 
terug