13-8 Nieuws van de Algemene Kerkenraad 13-8 Nieuws van de Algemene Kerkenraad
Nieuws van de Algemene Kerkenraad week 34:
-Zondag a.s. wordt er weer een online dienst verzorgd vanuit Radewijk. Als u het YouTube kanaal van Radewijk heeft gevonden kan het zijn dat de live uitzending niet wordt getoond  in de lijst. Klikt u dan in de lijst op de ronde afbeelding van de Opgang, waar ook het woordje “abonneren” bij staat. Als u op deze afbeelding klikt komt u in het volgende lijstje de live uitzending wel tegen. Nog steeds geldt echter:  De kerkgebouwen blijven gesloten voor kerkgangers! De kerkzaal is alleen toegankelijk voor genodigden en wie meewerken aan de dienst.
-
We zijn begonnen met een kleine groep kerkgangers in de dienst. Dat zijn mensen  uit de wijk van de predikant die op dat moment de dienst leidt. Deze mensen worden uitgenodigd de dienst bij te wonen, of leveren een bijdrage aan de dienst. Bij toerbeurt komt een wijk aan de beurt om met kerkgangers te vieren.
- Voor de verschillende kerkzalen e.a. locaties waar de zondagse diensten worden gehouden, zijn de gebruikersplannen nagenoeg allemaal klaar. Vanaf zondag 30 augustus gaan we voorzichtig en kleinschalig diensten houden op de verschillende locaties. Maar als er nieuwe maatregelen van kracht worden vanwege de te verwachten tweede corona golf, kan het zijn dat we dit moeten afgelasten. Het zijn en blijven voorlopig onzekere tijden.
Kerkdiensten: 
Deze zondag is de viering dus vanuit de Opgang te Radewijk  U kunt deze viering bijwonen via Kerkomroep of:
- zoekbalk YouTube kanaal: “PKN Radewijk” of
- Internet zoekbalk: live.pknmarslanden.nl (zonder www. ervoor!!)
We hebben de volgende online diensten op de agenda staan:
                16 aug                10.45                     ds. Langbroek
                23 aug                10.45                     ds. Dorgelo
- Collecte.
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening – Rwanda
Vandaag, zondag 16 augustus 2020, collecteren we voor het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Rwanda is een klein, maar dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking. Het land is volop in ontwikkeling.
De kerk helpt jongeren en arme gemeenteleden om meer inkomsten te krijgen. Jongeren leren een
eigen bedrijf opzetten en worden ook getraind in allerlei leiderschapscursussen, die ze direct kunnen
toepassen in hun kerk. Landbouwtrainingen en spaargroepen verbeteren het leven van veel mensen.
De wat oudere generatie heeft nog veel last van de genocide die daar in 1994 plaatsvond. In de kerk
leren daders en slachtoffers met elkaar praten. Zo is de Rwandese kerk een plek van hoop, hulp en
verzoening. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Rwanda. Door uw bijdrage aan deze
collecte kan de Rwandese kerk jongeren, armen en getraumatiseerde mensen een steun in de rug
geven. Voor meer info, kijk op:   www.kerkinactie.nl/kerkrwanda.
Van harte aanbevolen! De ZWO-Cie.
U kunt uw bijdrage geven via de Scipio App  of overmaken naar bankrekeningnummer  
NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. “Kerk Rwanda”.
NB: maak vooral gebruik van de  Scipio App. Hoe? Zie achterkant Kerkklank juni 2020.
- Diaconie:
De Diaconie laat weten dat er altijd, en zeker nu, een beroep op haar kan worden gedaan voor welke (hulp)vragen, opmerkingen, suggesties etc. dan ook. U kunt daarvoor mailen naar: lzandman1949@kpnmail.nl (scriba College van Diakenen)
- Noaberschappen: Mocht u om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben ( omdat u bijv. door verkoudheid, verhoging de deur niet uit mag)  dan kunt u een beroep doen op de groep Noaberschap van uw wijk.
- De Luisterlijn
(0523-522111) is een initiatief van PKN Centrum, maar staat open voor iedereen, kerkelijk of niet, in heel Hardenberg-Heemse-Radewijk. De luisterlijn wil laagdrempelig iedereen die daar in de huidige crisis behoefte aan heeft een luisterend oor bieden.
- Open kerk.
De Höftekerk is maandag t.m. zaterdag open van 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur is er meditatief orgelspel.
- Zingen in de kerk.
De laatste tijd krijgt de ak/cvk regelmatig de vraag of er niet al gezongen mag worden. En deze vraagt geldt voornamelijk voor begrafenissen, omdat onze kerkdiensten in Radewijk nog maar zeer beperkt mogen worden bezocht. Het moderamen van de AK en het CvK hebben samen besloten om dit nog niet toe te laten. En dit heeft zeker niets te maken met overdreven angst of voorzichtigheid. Het heeft te maken met de verantwoordelijkheid die wij als kerkbestuur hebben.
De kerkenraad hierover een beslissing nemen en niemand anders.
Als u het nieuws van de afgelopen weken heeft gevolgd, dan ziet u ook dat we nog steeds in een onzekere tijd leven. Het virus is er en het besmet nog steeds veel mensen.
 
terug