Nieuw Liedboek Koor Nieuw Liedboek Koor

Voor de vakantie is het “nieuwe liedboek” uitgekomen. Het is de bedoeling dat het gros van de liederen die we zingen uit dat liedboek komt. Dat moet ook haast wel kunnen: er staan meer dan 1000 liederen in. Veel liederen kennen we al, maar er staat ook een heel aantal prachtig nieuwe liederen in. Het is de bedoeling dat het “nieuwe liedboek-koor” ons één keer in de maand gaat helpen om wat van die liederen aan te leren. Ina Bosscher – die zelf heel goed kan zingen – gaat het koor leiden. Ina heeft in het verleden ook het kerstkoor geleid. Er zal ca. 1x per maand gerepeteerd gaan worden. Dus: ieder die van zingen houdt én het mooi vindt om het nieuwe liedboek beter te leren kennen, doe mee! Er is al een aantal mensen, maar het koor kan best groter! Heb je zin om mee te zingen in het koor; bel naar Ina of ga bij haar langs, Kamphof 4, tel. 272348!

 

terug