woensdag 24 februari 2021

Elke woensdag 'Momenten van bezinning' door onze liturgiecommissie via YouTube kanaal Radewijk

Locatie: 
 De Opgang te Radewijk
Tijdstip: 
 19.00 uur

    

Momenten van bezinning in de Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd voor Pasen is begonnen  op woensdag 17 februari en loopt uit op de stille week en het Paasfeest.
Onze plaatselijke liturgiecommissie die jaarlijks de vespers voor de zondagavonden in de Advents- en Veertigdagentijd voorbereid heeft voor dit jaar  ‘Momenten van bezinning’ opgenomen in de Opgang te Radewijk. 
Deze komen in deze Veertigdagentijd wekelijks op de woensdagavond online.
Er wordt een link gelegd met de collecte van de komende zondag en met de vastenactie vastenkaart van Kerk in Actie.

Wij nodigen jullie van harte uit om wekelijks dit korte moment van bezinning te volgen,
namens de liturgiecommissie 
   .   Mini Prins
   .   Riekus Hamberg  
   .   Anneke Hamberg    
   .   Rosé Heidotting
   .   Riek Valk 
   .   Ida Klifman
   .   Piet Langbroek 

De Veertigdagentijdkalender wordt dit jaar niet alleen op papier, maar ook online aangeboden.
Elke dag is op petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd een nieuw vakje te openen, met dagelijkse overdenkingen, gebeden en leuke extra’s.


Thema is dit jaar ‘Ik ben er voor jou’ . Het gaat over de werken van barmhartigheid, waarvan we lezen in Matteüs 25 vers 35 en 36 

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

De zeven werken van barmhartigheid staan centraal in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie 

terug