Liturgie Liturgie

De liturgie is vrij sober en ziet er ongeveer als volgt uit:

inleidend orgelspel
woord van welkom/afkondigingen
intochtslied (meestal een psalm)
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied
genadeverkondiging  
lied
lezing van de tien gebodengeboden/woorden                                                                        óf een Nieuwtestamentische gebodslezing
lied
gebed om verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing(en)
voor de kinderen
lied (onder het voor- of naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk)
verkondiging
lied
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven (de kinderen komen weer terug in de kerk)
slotlied
heenzending en zegenbede
gezongen ‘amen’ (3x)
uitleidend orgelspel
 
Enige malen per jaar verleent de 'Heemser Cantory' o.l.v. cantor-organist Dick Huijser medewerking.

terug