zo 6 september 2020

Kerkdienst in de Höftekerk zondag 6 september, om 10 uur. Meld u aan.

Locatie: 
 Höftekerk, ingang Wilhelminaplein
Tijdstip: 
 10.00 uur


ingang Wilhelminaplein, Höftekerk

Op 6 september is de kerkdienst voor het eerst weer beperkt toegankelijk! Vergeet niet om u tijdig (uiterlijk donderdagochtend) aan te melden. 0523-680833. Het kan ook op woensdagavond van 18-20 uur. Of via de Scipio app.  De kerkdienst is te volgen via kerktelefoon en kerkomroep.nl  Helaas is de video installatie in de kerk nog niet gereed. Maar we proberen toch provisorisch te streamen via YouTube en dan PKN Hardenberg Centrum. Probeer het gewoon, indien u niet naar de kerk komt. Goede dienst!

Medewerking van het Liedboekkoor Baalder. Bert Slijkhuis op keyboard/piano.
Programma van de dienst op zondag 6 september 2020 in de Höftekerk – 10.00 uur
Thema: Proef, en geniet de goedheid van de Heer!
Voorganger: Ds. Pieter Noordmans

-Vooraf zingt het koor: Lied 221:1, 2, 3 - Zo vriendelijk en veilig als het licht…
-Welkom (door ouderling van dienst: Jan Kremer)
-Aansteken van de Paaskaars
-Votum en Groet
-Koor: De Heer is mijn herder – Zimmer
-Gebed
-Koor: Lied 900 - Nada te turbe
-Leefregel Colossenzen 3: 12-15 (BGT)
-Koor: Lied 970: 1, 2, 5 - Vlammen zijn er vele
-Gebed
-Schriftlezing: Psalm 34 (enkele verzen) (Nieuwe Bijbelvertaling)            
-Koor: Lied 84a: 1, 2, 5 - Wat hou ik van uw huis….
-Schriftlezing: Psalm 103 (NBV) (enkele verzen) 
-Koor: Lied 681 – Veni sancte Spiritus, ook NL
-Overdenking
-Koor: Lied:  LB 103e- Bless the Lord, my soul
-Gebeden
-Koor: Lied LB 1006 – Onze Vader
-Aandacht voor de collecte van deze zondag
-Slotlied LB 418: 1, 2, 3 – God schenk ons de kracht
-Zegen
-Koor: Lied: Make me a channel of your peace

Een goede en gezegende dienst toegewenst!
 

terug