Werkgroep Jeugd Werkgroep Jeugd
WERKGROEP JEUGD (wijkgemeente Centrum PGHH)

Doel

Het doel van de werkgroep jeugd is om de stem van de jeugd te vertolken in praktijk en beleid van onze wijkgemeente.
Daarbij gaat het er om onze jeugd te betrekken bij kerk, geloof en bezinning op het leven.
Of dit gebeurt in de eigen wijk of in samenspraak met andere wijken is van minder belang.
De geloofsvisies van jeugd en jongeren zullen niet verborgen blijven maar tot opbouw van de gemeente van Christus onder de aandacht van de breedte van de gemeente worden gebracht.
 
terug