Werkgroep Jaargesprek Werkgroep Jaargesprek
Deze werkgroep heeft 1x per jaar een gesprek met de predikant over zijn werk. Lukt het om de plannen van het beleidsplan en van zijn eigen werkplan uit te voeren? Is daar tijd genoeg voor? Wat kan anders? Wat kan beter? 
De werkgroep bestaat uit 3 leden van de kerkenraad, elk jaar wordt er één vervangen door een ander
In 2014 zijn het Lambert Lenters, Hennie Kampjes en Henri ter Stege.
In 2015: Lambert Lenters, Hennie Kampjes en Ferry Moeken.
In 2016: Hennie Kampjes en Evert Jan van den Poll.
In 2017: Evert Jan van den Poll en Geert Brink

Ook met de kerkelijk werker zijn jaargesprekken.
in 2016: Marga Hoving en Margreet Cuperus.
terug