zondag 21 februari 2021

Höftekerk online op zondag 21 februari - 10.00 uur. Met ds. Noordmans

Locatie: 
 www.pknhardenbergheemse.nl
Tijdstip: 
 10.00 uur

Orde voor de dienst op zondag 21 februari 2021 (1e zondag 40 dagentijd)
Vanuit de Höftekerk te Hardenberg – aanvang 10.00 uur

-Vooraf opname orgelspel Ps 42 (Martin Mans)  
-Welkom door de ouderling van dienst
-Aansteken van de Paaskaars
-Votum en Groet
-Korte inleiding bij de zondag van vandaag
-Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen  (opname NCRV/KRO)
-Gebed om ontferming
-Gods gebod
-Lied: Zoekend naar licht (lied 1005) (opname EO)  
-Gebed/tekst bij de opening van het Woord
-Eerste Lezing: Deuteronomium 8: 1-6 (NBV)
-Lied: Nog één rivier (Uit EO Beam kerkdienst)  
-Tweede lezing: Marcus 1: 9-15 (NBV)
-Lied 935: Je hoeft niet bang te zijn (opname EO) 
-Overdenking
-Lied: Vreugde van mijn hart (Sela, Kinga Bán)
-Aandacht voor liturgische schikking (thema: werken van barmhartigheid)
-Gebeden
-Collecte en collecte info (orgelspel opname)
-Slotlied: 556 Alles wat over ons geschreven is  (opname EO)
-Afsluiting en Zegen
-Vaste rots van mijn behoud (opname EO) 

 

terug