Gemeenteavond 2 november 2021 Gemeenteavond 2 november 2021
Vorig jaar ging de gemeenteavond door Corona niet door. En ook dit jaar kon die nog geen doorgang vinden.
Maar dinsdag 2 november willen we toch proberen een gemeente avond te houden in de Opgang. Want de kerkenraad heeft niet stil gezeten: het beleidsplan is tot een afronding gekomen en er is een enquete gehouden. 
Het beleidsplan willen we met u bespreken en uw reacties betrekken bij de besluitvorming over het beleidsplan op de kerkenraadsveradering van 17 november.
U kunt het beleidsplan HIER downloaden (klik op hier en het beleidsplan komt in de map downloads op uw PC)
Als downloaden voor u een probleem is, dan kunt u een gedrukt exemplaar uit de Opgang meenemen. Ze liggen klaar vanaf 1 oktober.

Op de gemeenteavond willen we ook de voornaamste resultaten van de enquete presenteren. We hopen dat velen van u daarop wat dingen invullen en beschikbaar zijn voor het kerkewerk. Want het beleidsplan is ambitieus. En dat kan alleen maar als er voldoende mensen zijn die er de schouders onder willen zetten.
De gemeenteavond begint 19.30. De zaal is al eerder open: vanaf 19.00 u staat de koffie klaar. Komt u vooral!

 
terug