DJP-Hardenberg DJP-Hardenberg


Het Diaconaal jongeren project is een Diaconale afdeling van de gezamelijke PKN kerken te Hardenberg(Overijssel)

In 2004 zijn een aantal enthousiaste gemeenteleden uit de wijk baalderveld begonnen met een werkgroep om daarmee te proberen jongeren meer betrokken te krijgen bij het diaconale werk van de kerk op een manier die hen aanspreekt. Het idee was om jongeren via een werkvakantie te laten helpen om mensen met een financiele achterstand weer een beter bestaan te helpen opbouwen en voor de jongeren zelf een onvergetelijke ervaring te laten beleven en zodoende te zien hoe relatief goed wij hier leven.
Daarmee was de eerste stap gezet en kon worden begonnen met het zoeken van een geschikt project, een geschikte leiding en natuurlijk jongeren. Vervolgens moest er via verschillende acties geld in worden gezamelld om het project te bekostigen
En zo is in de zomer van 2004 is de eerste reis georganiseerd met een kleine groep van 15 man. In dat jaar is een verdieping van een kinderziekenhuis in Roemenië opgeknapt.
Dit bleek een geweldig succes te zijn, echter ook een enorme belasting voor het bestuur om te organiseren en geld in te zamelen. Daarom werd besloten om dit project in principe eens in de 2 jaar plaats te laten vinden. Tevens werd vanwege het grote succes , de diaconale werkgroep uitgebreid tot een groep waar alle PKN  kerken van Hardenberg aan deel nemen.
 Onder projecten kunt u meer lezen over de verschillende projecten die we in de loop der jaren hebben uitgevoerd  
terug