Diaconie Diaconie

De wijkdiaconie van Heemse-West is een onderdeel van het algemeen college van diakenen van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Binnen Heemse werken de wijkdiaconieën van De Marslanden, Heemser Esch en Heemse-West nauw samen. Wilt u een beroep doen op de diaconie, neemt u dan contact op met een van de diakenen.
 

terug