De samenstelling van de kerkenraad - ALGEMEEN De samenstelling van de kerkenraad - ALGEMEEN
Kerkelijk werker mw. N. Jonkers-Salomons   Predikant : Ds. P.J.H. Noordmans
    de Kolk 6       W. van Oldenburgstraat 9a
    7773 BA Hardenberg       7772 AL Hardenberg
    0523-263744       0523-261507
    njonkers@planet.nl       pjhnoordmans@gmail.com
             
             
Scriba : mw. G. Zagers-Dam   Jeugdouderling : vacature
    Burg. Schuitestraat 20,        
    7772 BT Hardenberg        
    0610062579        
    scriba.centrumzuid@gmail.com        
             
             
Jeugddiaken : Dhr. R. Odink   Kerkrentmeester : vacature
 2e scriba   Berkenlaan 22        
    7771 DD Hardenberg        
    0523-267167        
    rene.petra.odink@gmail.com        
             
             
Afgevaardigde AK : vacature        
             
             
             
             

 

terug