De Kerkenraad De Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt.
moderamenleden (vet)
de leden van de kern-kerkenraad
de leden van de contact-kerkenraad
(begindatum)

naam adres tel functie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   

 

 
Roelie Cazemier-Smit
(25-9-2016)
Lottermanweg 1
 
27.24.00
 
diaken naar Class. Vergadering
roeliecazemier@gmail.com

vacature
 


 

 
 

Jo Kampman
(mei 2011)

de Mulderij 408
 

26.57.66
 

ouderling
jzkampman@solcon.nl

Joke Feenstra-Bakker
(25-9-2016)
Vechtvoorde 2
 
26.04.65
 
diaken moderamen
feenstrajoke@hotmail.com

Marga Hoving
(sept 2012)

de Mulderij 324
 
27.28.24
 

ouderling 
mahoving@tele2.nl

Evert Jan van den Poll
(27 sept 2015)
t Holt 1
 
26.14.66
 
kerkrentmeester naar Coll.van Krm
ejvandenpoll@planet.nl
Ferry Moeken
(sept 2012)
Marslaan 46
 
26.58.47
 
diaken naar College van Diakenen
ferrymoeken@hotmail.com

Noortje de Lange-van der Lugt
(sept 2014)

Edelinckstraat 102
 

26.66.53
 

kerkelijk werker: ouderling voor het pastoraat
nodelange@gmail.com

Bert de Lange
 

Edelinckstraat 102
 

26.66.53
 

predikant
dsadelange@pknhardenbergheemse.nl

niet nodig 2017 - 2018     diaken naar AK
niet nodig 2017 - 2018     kerkrentmeester naar AK of CV
niet nodig 2017 - 2018     ouderling naar CV
niet nodig 2017 - 2018     predikant naar AK
       
terug