De Kerkenraad De Kerkenraad

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt.
moderamenleden (vet)
de leden van de kern-kerkenraad
de leden van de contact-kerkenraad
(begindatum)

naam adres tel functie

Margreet Cuperus

't Holt 1

06-13419230

scriba Noord

vacature

 

 

ouderling kerkrentmeester (wijkkas)

vacature


 
  diaken

vacature

 

 

ouderling naar Algemene Kerkenraad

Roelie Cazemier-Smit
(25-9-2016)
Lottermanweg 1
 
27.24.00
 
diaken naar Class. Vergadering

vacature
 


 

 
diaken (diaconaal team)

Jo Kampman
(mei 2011)

de Mulderij 408
 

26.57.66
 

ouderling

Joke Feenstra-Bakker
(25-9-2016)
Vechtvoorde 2
 
26.04.65
 
diaken moderamen

Marga Hoving
(sept 2012)

de Mulderij 324
 
27.28.24
 

ouderling 

Evert Jan van den Poll
(27 sept 2015)
t Holt 1
 
26.14.66
 
kerkrentmeester naar Coll.van Krm
Ferry Moeken
(sept 2012)
Marslaan 46
 
26.58.47
 
diaken naar College van Diakenen

Noortje de Lange-van der Lugt
(sept 2014)

Edelinckstraat 102
 

26.66.53
 

kerkelijk werker: ouderling voor het pastoraat

Bert de Lange
 

Edelinckstraat 102
 

26.66.53
 

predikant

niet nodig 2017 - 2018     diaken naar AK
niet nodig 2017 - 2018     kerkrentmeester naar AK of CV
niet nodig 2017 - 2018     ouderling naar CV
niet nodig 2017 - 2018     predikant naar AK
       
terug