Kerkenraad

Kerkenraad

De wijkkerkenraad vergadert samen met de wijkkerkenraad van Centrum Noord van september tot en met juni afwisselend op de derde maandag of dinsdag van de maand. De vergaderingen zijn altijd in de Schakel, in zaal 3. De koffie staat klaar vanaf 19.15 u. De vergadering begint 19.30 u.

Twee weken eerder komt het moderamen van Centrum Noord en Zuid (dagelijks bestuur) bijeen om de agenda vast te stellen en kleinere zaken af te handelen. Dat gebeurt in de Schakel, vanaf 20.30 u.
 

De moderamina van Noord en Zuid overleggen samen met het moderamen van Baalder over de dingen die deze wijken gemeenschappelijk aangaan. Dat gebeurt in het zgn. Wilhelminaplein-overleg. Eveneens op de eerste maandag, in de Schakel, aanvang 19.30 u.

Bij samenstelling kerkenraad - ALGEMEEN (hieronder) vindt u de namen van de kerkelijk werker, de jeugdouderling, de jeugddiaken en de kerkrentmeesters, bij samenstelling kerkenraad - MODERAMEN de namen van de leden van het moderamen en bij kerkenraad - SECTIES de namen van de ouderlingen en diakenen per sectie.

 
De samenstelling van de kerkenraad - ALGEMEEN De samenstelling van de kerkenraad - ALGEMEEN
lees meer »
 
De samenstelling van de kerkenraad - MODERAMEN De samenstelling van de kerkenraad - MODERAMEN
lees meer »
 
De samenstelling van de kerkenraad - SECTIES De samenstelling van de kerkenraad - SECTIES
lees meer »
 
Wijkdiaconie Centrum Zuid Wijkdiaconie Centrum Zuid
lees meer »
 
Werkgroep beheer website Werkgroep beheer website
lees meer »
 
Instructiemap kerkenraad Instructiemap kerkenraad

De instructiemap kerkenraad kunt u hier vinden.