De Kerkenraad De Kerkenraad
De Kerkenraad
De kerkenraad van CNoord is samengevoegd met die van CZuid tot de ene kerkenraad van wijk Centrum.
lees meer »
 
Pastoraal Bezoek(st)er Pastoraal Bezoek(st)er

Onder pastoraal bezoeker verstaan we leden uit onze kerk met een bijzondere taak: ze bezoeken als "gewone" wijkouderlingen een aantal mensen. Maar het bijzondere is dat ze geen lid van de kerkenraad zijn. Ze hoeven dus niet de maandelijkse vergaderingen bij te wonen. 
Een overeenkomst met ouderlingen is, dat de pastorale bezoekers 1) bevestigd worden in een kerkdienst 2) een geheimhoudingsplicht hebben.

Een pastorale bezoeker heeft een sectie met ongeveer 50 adressen.

De pastorale bezoekers vormen het pastoraal team, dat 2 keer per jaar bij elkaar komt om toegerust te worden voor hun werk.

 
Pastoraal Team Pastoraal Team
lees meer »
 
Werkgroepen Werkgroepen

Behalve de wijkkerkenraad en de wijkteams zijn er enkele werkgroepen actief. U vindt ze onder de submenu's. Zo krijgt u een beeld van wat er in onze wijk gebeurt. Dankzij de vele vrijwilligers is dat behoorlijk wat!

Veel vrijwilligers zeggen dat ze het plezierig vinden om zo'n taak te vervullen. Ze vinden het leuk 'werk' om allerlei redenen: het sluit aan bij hun interesses, het kost niet te veel tijd, je leert weer eens nieuwe mensen kennen, het wordt gewaardeerd en het is ook een zinvolle tijdsbesteding.

U ziet dat er ook nog wel vacatures zijn. En elk jaar leggen een handvol vrijwilligers hun taak neer vanwege leeftijd, of gezondheid of omdat ze weer eens wat anders willen. Dat betekent dat er geregeld weer nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Iets voor u? Laat het gerust weten als u interesse hebt. We komen graag eens aan om een functie in werkgroep of kerkenraad met u te bespreken. Het zal u vast verrassen hoe eigentijds het vrijwilligerswerk in de kerk is opgezet.

 
Werkgroep Diakonale Vakantieweek Werkgroep Diakonale Vakantieweek
lees meer »
 
Werkgroep PR en Internet Werkgroep PR en Internet
lees meer »
 
Werkgroep Jaargesprek Werkgroep Jaargesprek
lees meer »
 
Werkgroep Startzondag Werkgroep Startzondag
lees meer »
 
Werkgroep Meanderdienst Werkgroep Meanderdienst
lees meer »
 
Werkgroep Wijkkas en Verjaardagsfonds Werkgroep Wijkkas en Verjaardagsfonds
lees meer »
 
Werkgroep Diensten Werkgroep Diensten
lees meer »
 
Noaberschap Hardenberg Centrum Noaberschap Hardenberg Centrum
lees meer »
 
Platform van Kerken Platform van Kerken
lees meer »