Wijkteam CN-14 Wijkteam CN-14

De wijkindeling vindt u hier.

Kerkelijk werker : mw. N. Jonkers-Salomons        
    de Kolk 6        
    7773 BA Hardenberg        
    0523 - 263744        
    e-mail        
             
Past. bezoeker mw. G. Reuvers   Contactpersoon   Mw. F.G. Mulder-Scholtens
(per 25-9-2016)   Sportlaan 25   CN-1401   Gedempte Haven 69
    7772 CC Hardenberg   Ged. Haven   7772 VD Hardenberg
    06-81609159   per 1 juni 2016   0523-271050
             
Contactpersoon : Dhr. W. Lutke Schipholt   Contactpersoon : mw. F. Verbeek-Slomp, 
CN-1401   Markt 72   CN-1402   Van Wevelinckhovenplein 54
Markt   7772 AE Hardenberg       7772 VJ Hardenberg
per 1 juni 2016   0523-262491       0523-852958
             
Contactpersoon : vacature        
CN-1403            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

terug