Wijkteam CN-06 Wijkteam CN-06

De wijkindeling vindt u hier.

Predikant : ds. A. de Lange        
    Edelinckstraat 102        
    7773 DA Hardenberg        
    0523 - 266653        
    e-mail        
             
Past. bezoeker : mw. L. Moeken-Fransen        
    Marslaan 46        
    7772 XE Hardenberg        
    0523-265847        
             
Contactpersoon : dhr./mw. Reichenbach Horlings   Contactpersoon : dhr./mw. Reichenbach Horlings
CN-0601   Vechtvoorde 42   CN-0602   Vechtvoorde 42
    7772 VC Hardenberg       7772 VC Hardenberg
             
             
Contactpersoon : dhr./mw. Reichenbach Horlings   Contactpersoon : mw. Diny Drenten-Langenburg
CN-0603   Vechtvoorde 42   CN-0604   Badhuisplein 14
    7772 VC Hardenberg       7772 XC Hardenberg
            0523-261124
             
Contactpersoon : mw. E. ter Veen-Mollen   Contactpersoon : mw. L.E. Pasveer-Kelder
CN-0605   Voorstraat 23   CN-0606   W. van Oldenburgstraat 22
    7772 AA Hardenberg       7772 AL Hardenberg
    0523-261401       0523-264446
             
             
             
             
             
             
             

 

terug