Wijkteam CN-05 Wijkteam CN-05

De wijkindeling vindt u hier.

Kerkelijk werker : ds. A. de Lange        
    Edelinckstraat 102        
    7773 DA Hardenberg        
    0523 - 266653        
    e-mail        
             
Past. bezoeker : dhr. A. Waterink        
    Engeland 6        
    7784 CH ANE        
    (0524) 223830
06-23694925
       
             
Contactpersoon :     Contactpersoon : mw. R.J. van der Laan-Kraima
CN-0501   vacature   CN-0501   Havenweg 14
            7772 AG Hardenberg
            0523-265994
             
Contactpersoon : mw. F. Ramaker-Ramaker   Contactpersoon : mw. E.R. Makaske-Tromp
CN-0502   Vechtvoorde 31   CN-0503   Havenweg 58
    7772 VA Hardenberg       7772 AG Hardenberg
    0523-271618       0523-273826
             
Contactpersoon : mw. F. Ramaker-Ramaker        
CN-0504   Vechtvoorde 31        
    7772 VA Hardenberg        
    0523-271618        
             
             
             
             
             
             
             

 

terug