Centrum Zuid

Centrum Zuid

........op de site van wijk Centrum Zuid.

Hier kunt u veel informatie vinden betreffende onze wijk.

Heeft u een onderwerp of nieuws voor onze wijk dan kunt u dit doorgeven aan:

centrum-zuid@pknhardenbergheemse.nl

 
Predikant, kerkelijk werker en medewerkers Predikant, kerkelijk werker en medewerkers

Onze wijkpredikant is ds. P.J.H. Noordmans.

Onze kerkelijk werker is mw. N. Jonkers-Salomons.

Adresgegevens:


  Ds. Pieter Noordmans

  Willem van Oldenburgstraat 9a, 7772 AL Hardenberg

  tel: 0523-261507

  e-mail: pjhnoordmans@gmail.com

 

 

  mw.  N. Jonkers-Salomons                             

  de Kolk 6, 7773 BA Hardenberg

  tel: 0523-263744

  e-mail: njonkers@planet.nl

 

 

Samen met 18 ouderlingen, 64 contactpersonen, 12 diakenen zijn zij de eersten die bij uitstek de visie op het gemeente-zijn uitdragen, coachen, stimuleren en bewaken.

Binnen deze groep van medewerkers zijn er bovendien nog jeugdambtsdragers. Één jeugdouderling en één jeugddiaken stippelen een eigen beleid uit voor activiteiten voor de jeugd in de eigen wijk.

Buiten deze groep van medewerkers zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor 'het gemeente-zijn'. Te denken valt aan: leiding van de kindernevendiensten, liturgiecommissie, jeugddienst-commissie, provider, tienerdiensten en nog veel meer.

 
facebookpagina PKN Centrum facebookpagina PKN Centrum
Onze wijk heeft ook een facebook pagina
www.facebook.com/pkn hardenberg centrum

Heeft u nog leuke berichtjes die hierop geplaatst kunnen worden? 
mail ze naar centrum@kpnhardenbergheemse.nl 
lees meer »
 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen

Onze wijkgemeente komt met de wijkgemeente Centrum Noord op zon- en feestdagen samen

in de Höftekerk

of de Stephanuskerk.

 

Op nogal wat zondagen is de eredienst er één samen met de wijkgemeenten Baalder en/of Baalderveld.

Aanvangstijden van de diensten: 's morgens om 10.00 u.; 's avonds om 19.00 u. Bij de dienst van 10.00 u. is er oppas en na afloop koffiedrinken in de Schakel. Op een aantal zondagen is in de dienst van 10.00 uur kindernevendienst volgens een rooster. Dit rooster staat in de rechterkolom onder kindernevendienst. We zien u graag komen!

Adres: De beide kerken liggen in het centrum van de stad, rond het Wilhelminaplein. Er is voldoende en gratis parkeerruimte.

Höftekerk: Lage Doelen 3, tel: (0523) 261554

Stephanuskerk: Voorstraat 36, tel: (0523) 265340

In het menu "Kerkdiensten" vindt u voor elke zondag de nodige gegevens.

 
Noaberschap Hardenberg Centrum Noaberschap Hardenberg Centrum
Waar je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat nu in deze tijd wat minder vanzelfsprekend. Toch spreekt die onderlinge hulp ons nog steeds aan.
 
Vanaf september 2016 starten we in het centrum met de wijkhulpdienst

Noaberschap Hardenberg Centrum
 
Een nieuw project, van de wijkdiaconieën van de Protestantse Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, om de betrokkenheid met elkaar in de wijk concreet te maken en samen te ervaren. Dat doen we door naar elkaar om te zien, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. Noaberschap Hardenberg Centrum kan op allerlei manieren en iedereen kan op zijn/haar eigen wijze en met eigen talenten meedoen. Het is bedoeld voor iedereen, kerkelijke en niet-kerkelijke mensen.
 
Vooral voor kleine, maar acute probleemsituaties kan er een beroep op de wijkhulpdienst gedaan worden. Bij voorbeeld voor het van school halen van de kinderen, even boodschappen doen, of een lamp vervangen. Iets in de tuin doen, een wandelingetje maken of koffie drinken bij iemand die eenzaam is. Of …? Het gaat om alledaagse dingen waar mensen soms behoefte aan hebben.
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen opgeven om ‘stand-by’ te zijn voor een ander die het even nodig heeft. Wanneer u zich wilt opgeven als vrijwilliger, dan kunt u hier het aanmeldformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 
Heeft u voor uw situatie kortdurende, praktische hulp nodig en denkt u dat het Noaberschap Hardenberg Centrum een oplossing kan bieden? Bel dan met telefoonnummer 06-13515474. (Indien er niet wordt opgenomen vragen wij uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug).
 
Gezocht: enthousiaste contactpersonen

Gezocht: enthousiaste contactpersonen
Als centrum zuid zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die als contactpersoon een bezoekje willen brengen aan gemeenteleden. In de verschillende wijken wordt wel gewerkt met meerdere contactpersonen, 
Benieuwd wat de taken zoal zijn van de contact persoon ?O.a. het bezorgen van kerkelijke berichtjes, het onderhouden van een hartelijk contact, het meeleven met de mensen in hun wel en wee.
De contact persoon heeft dus vooral een contact functie. Het gaat meestal om ongeveer 10 adressen.
Lijkt het u leuk, schroom dan niet en kom onze teams versterken! smiley

Voor vragen en/of opgave neem dan contact op met de scriba, mw. G. Zagers-Dam, Burg. Schuitestraat 20, tel.nr. 06 10062579
scriba.centrumzuid@gmail.com
U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij uw wijkouderling of diaken.
 
 
Algemeen Algemeen
lees meer »
 
Profiel en visie Profiel en visie
lees meer »
 
Beleidsplan 2016-2020 Centrum zuid Beleidsplan 2016-2020 Centrum zuid

De beleidsplancommissie, is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het beschrijven van een beleidsplan voor wijkcentrum Zuid.
in de bijlage vind je het resultaat

 
Gemeente-zijn Gemeente-zijn
lees meer »