Ds de Lange voor 16 uur naar Radewijk Ds de Lange voor 16 uur naar Radewijk
lees meer »
 
facebookpagina PKN Centrum facebookpagina PKN Centrum

Sinds kort heeft onze wijk ook een facebook pagina
www.facebook.com/pkn hardenberg centrum


 

lees meer »
 
Actueel: Kleintje Kerk verslag Actueel: Kleintje Kerk verslag

Kleintje Kerk. Onder die naam bereidde ik samen met Fenneke Brink, Marieke van t Holt en Aniek Stegeman een dienst voor die zo interessant mogelijk moest zijn voor de doelgroep: jongeren in de leeftijd van 18-35.
We bedachten dat het een korte bijeenkomst moest zijn: een half uurtje, aanvang 12.00 u. Het moest liever niet te veel op een gewone kerkdienst te lijken. En dus ging het na het welkom direct naar het thema toe, we lieten votum en groet weg, evenals de meeste gebeden, er was maar een enkel lied, maakten gebruik van You Tube en we lazen niet uit de bijbel, ik vertelde het verhaal van Ruth kort na toegespitst op het thema. De zegen werd een handdruk bij de uitgang.
We wisten van tevoren niet wie er zouden komen en met hoeveel en ook niet of deze opzet in de smaak zou vallen. Maar zondag 4 februari waren er toch maar 42 jongeren uit de doelgroep gekomen! Dat was boven verwachting. En na afloop waren de reacties heel positief: ‘voor herhaling vatbaar’, ‘leuk initiatief’, ‘we komen volgende keer weer’. Daar krijgen we genoeg energie van om een tweede kleintje-kerk op te zetten. En misschien zijn er dan nog wat meer jongeren.
Over het thema: dat was de vraag: zijn de dingen in je leven allemaal puur toevallig, of is er sprake van leiding (dat kan geen toeval zijn)? Ernst Lubach brengt de eerste opvatting naar voren, Marco Borsato zingt van de tweede. Wat is nou eigenlijk de bijbelse boodschap? Over toeval wordt in de bijbel niet veel gesproken. Maar hier en daar toch wel: Ruth bijv komt toevallig op de akkers van Boaz terecht. En tegelijk wijst alles erop dat God er op een verborgen manier ook bij betrokken is en de dingen zo leidt dat haar doodlopende geschiedenis toch een toekomst krijgt: er wordt een kindje geboren, Obed, die zelfs de opa van de latere koning David wordt, die op zijn beurt in de geslachtsregisters van Jezus (1000 jaar later) genoemd wordt. Het leven van Ruth en Boaz blijkt in een veel groter verband dan te staan dan ze ooit zelf beseften.
Als we met een beetje fantasie (geloof) naar onze eigen levens kijken, dan kunnen we gerust aannemen dat God er bij betrokken is. Daarom danken we hem voor alles en iederen die iets van zijn liefde en zorg en wijsheid laten zien. Net zo goed als we hem klagen voor alles en iedereen die zijn liefde, zorg en wijsheid blokkeren.

 
Predikant en kerkelijk werker Predikant en kerkelijk werker

Aan onze gemeente is ds. A. de Lange als wijkpredikant verbonden.
Mw. J.E. de Lange-van der Lugt is in dienst als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in de secties CN-08, 09, 10, 11, en 15.

Hun adres: Edelinckstraat 102, 7773 DA Hardenberg Tel: 0523-26.66.53.
Bij voorkeur bellen tussen 8.30 en 9.00 u. en tussen 17.30 en 18.00 u. 
Mailen kan altijd: 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Op de tweede en de vierde zondag van de maand hebben Centrum Noord en Zuid samen dienst in de Höftekerk of de Stephanuskerk.  Op de andere zondagen zijn we daar samen met de wijkgemeenten Baalder en Baalderveld.

Aanvangstijden: Op zondagmorgen beginnen de diensten om 10.00 u. De avondddienst is om 19.00 u.

Adres: De beide kerken liggen in het centrum van de stad, rond het Wilhelminaplein. Er is voldoende en gratis parkeerruimte.
Höftekerk

Höftekerk
Lage Doelen 3
tel: (0523) 261554
Stephanuskerk
Voorstraat 36
tel: (0523) 265340In het menu kerkdiensten vindt u voor elke zondag de nodige gegevens.

lees meer »
 
Waar vind ik meer over? Waar vind ik meer over?

Wilt u meer weten over onze wijk, klik dan op de submenu's die hangen onder Centrum Noord Home of op het betreffende woord bij Lees Meer.

lees meer »
 
Visie Visie

De wijkgemeente Centrum Noord weet zichzelf door het evangelie van Jezus Christus (1) geroepen tot omgang met de Eeuwige (2), onderlinge verbondenheid (3) en dienst aan de ander (4) en wil daarom proberen een gastvrije gemeenschap (5) te zijn.

 

lees meer »
 
Belangrijke stukken Belangrijke stukken

Beleidsplannen, taakomschrijvingen en de instructie om met Scipio te werken zijn te downloaden via klik hier
Nieuwsbrieven, Kerkbode en Zondagsbrieven via klik hier
Roosters kunt u opvragen via klik hier