zondag 16 januari 2022

Baaldervelddiensten in de Beek gestopt. Lees de nieuwsbrief

Locatie: 
 De Beek, Hondsdraf
Tijdstip: 
 10:00 uur


De diensten in de Beek zijn opgeschort, zie  Nieuwsbrief Baalderveld zondag 28 november


We hebben donderdagavond  18 november in wijkgemeente  Baalderveld moderamen overleg gehad.
We moesten een paar ingrijpende beslissingen nemen vanwege de risico’s  en onze verantwoordelijkheid die we voelen vanwege het samenkomen met veel mensen in sporthal de Beek.

We hebben besloten te stoppen we met de Baaldervelddiensten in de Beek tot medio januari. Dit betekent in ieder geval dat de Baaldervelddiensten van zondag 5 december en  Kerstavond 24 december en de dienst op zondag 2 januari (nieuwjaarsbegroeting) helaas niet door gaan.

De sososo maaltijden in de tijd van Advent gaan ook niet door.

We zoeken naar mogelijkheden op een andere manier de verbinding met onze wijkgemeenteleden te houden. We willen daarbij ons YouTube kanaal PKN Baalderveld bij jullie onder de aandacht brengen.  

We hopen op ieders begrip in de verwachting dat we over niet al te lange tijd weer samen kunnen komen als gemeente in Baalderveld. 
Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek dan kunt u contact opnemen met wijkpredikant Piet Langbroek 

Het moderamen wijkgemeente Baalderveld


 

terug