Baaldervelddiensten

Baaldervelddiensten

Baaldervelddiensten


Elke eerste en derde zondag in de maand in sporthal de Beek,
aanvang 10:30 uur.

De Baaldervelddiensten op zondagmorgen zijn de belangrijke momenten  voor onze wijkgemeente.
 
Elke eerste en derde zondag worden er Baaldervelddiensten gehouden in sporthal de Beek.
In de zomertijd (juli/augustus) worden er geen Baaldervelddiensten gehouden.
Is er een vijfde zondag in de maand dan komen we om half elf samen in de Wanne voor ontmoeting en gesprek. 
We komen natuurlijk ook op de hoogtijdagen samen: Pasen, Pinksteren en op Kerstavond om 19 uur voor de gezinsviering.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is er de Gedachtenisdienst.

Tijdens de diensten is er oppas aanwezig voor de kleinste kinderen en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke dienst  kindernevendienst.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie in de kantine van de Beek 


Welkom in de vieringen.
 
terug