Pastoraal Team Pastoraal Team

Het pastoraal team is de verzameling pastoraal bezoekers.
Alle secties (muv CN-10 en CN-13) hebben een pastoraal bezoeker. Samen met de contactpersonen en de predikant of kerkelijk werker vormen zij het wijkteam van de sectie.
De contactpersoon ziet naar de mensen om in de wat eenvoudiger situaties (bv een verjaardag).
De pastoraal bezoeker ziet naar de mensen om in de moeilijkere situaties (bv ziekte)
Voor de predikant of kerkelijk werker is er een rol bij ernstige ziekte, overlijden, nazorg.Sommige pastorale bezoekers zijn ook lid van de wijkkerkenraad (als ouderling)

De meeste wijkteams hebben geen diaken. Mocht u praktische hulp nodig hebben (hulp bij wandelen, boodschappen etc) dan kunt u bijde Noaberschap Hardenberg Centrum. Voor meer informatie klik hier.

terug