Actueel: startzondag Actueel: startzondag

De kerkenraad heeft gewikt en gewogen over de startzondag 20 sept: gaan we die buiten op het sportpark houden, of binnen in de Opgang? Aan dat laatste zitten nogal wat beperkingen. Maar buiten is het niet veel beter, integendeel:

- Er gelden dezelfde voorwaarden als binnen: dus van te voren aanmelden, anderhalve meter enz.

- Er komt bij: er moet een gebruiksplan opgesteld worden voor het sportpark

- Triage is verplicht (vragen naar gezondheidstoestand bezoekers)

- Aanmelden bij de burgerlijke gemeente dringend aanbevolen

- Gezellig bij elkaar staan met een kop koffie of aan tafel genieten van soep met een broodje zit er niet in.

 

Daartegenover staat:

- dat we buiten wel mogen zingen, mits we anderhalve meter afstand houden

- en met meer dan 35 personen kunnen samenkomen.

De winst van buiten tov binnen is minimaal. Het vraagt wel veel extra werk. Dat mogelijk allemaal voor niets is als het regent. Om die reden is de startzondag in de Opgang.

terug