Actueel Actueel

Op donderdag 12 maart hopen we onze jaarlijkse gemeenteavond te houden. We kijken dan terug op een jaar waarin we een paar kleine veranderingen in de liturgie hebben aangebracht. Hoe is dat bevallen? Gaan we ermee door? Wat hebt u gemist?

Verder willen ook een aantal nieuwe hoofdstukken uit ons groeiende beleidsplan met u bespreken: gemeenteopbouw en de taak van de kerkenraad, geestelijke vorming, pastoraat en jeugdwerk. Vooral dat laatste is een uitdagend onderwerp: hoe kunnen we jeugd en jongeren betrekken bij het geloof en de kerkelijke gemeenschap?
Ook de vernieuwde plaatselijke regeling zullen we dan bespreken.

U kunt het beleidsplan met de nieuwe hoofdstukken inclusief de plaatselijke regeling  vanaf 1 februari downloaden vanaf de website: Beleidsplan Radewijk, Samen met het hele Dorp (2020)
Als dat bezwaarlijk is, kunt u vanaf half februari een exemplaar ophalen in de Opgang.

 

terug