Kring 25+ Kring 25+

Het is de bedoeling om in het nieuwe seizoen weer verder te gaan met de 25+ kring. Dat is een groep die nu een paar jaar draait. Allemaal leeftijdgenoten, in dezelfde levensfase, die praten over wat hen bezighoudt in hun dagelijks leven, hoe je dat ook kunt verbinden met geloven enz. Open gesprekken! De groep komt 1x per 14 dagen samen en dat willen we in het nieuwe seizoen ook zo doen. Het is de bedoeling dat we dit seizoen besluiten met een gezamenlijk weekend in een klooster. Wil je meedoen, meepraten, je bent heel hartelijk welkom. Het is ook een mooie manier om andere mensen in je wijk te leren kennen! Informatie kun je krijgen bij Mirjam Meilink, Bovenmaat 33, tel.264093 of bij ds. Wim van der Wel, ds.wimvanderwel@planet.nl. We komen samen op donderdagavond en de eerste keer zal dat op 10 oktober zijn, telkens vanaf 20.30 uur bij iemand aan huis.

terug